Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Czynniki wywołujące potrzebę podejmowania globalnych przedsięwzięć outsourcingowych

Należy wiedzieć, że dostawcom z odległych państw (typ porozumienia zwany „offshoringiem”) często zleca się zadania, które wymagają dużych nakładów pracy. Weźmy na przykład dostawców usług call center w Irlandii, Indiach czy na Filipinach. Ponad dekadę temu offshoring stał się powszechną praktyką biznesową w związku z dwiema istotnymi zmianami, jakie zaszły w otoczeniu biznesowym. Pierwsza z nich to bardzo duży rozwój techniki i telekomunikacji w skali międzynarodowej, z czym wiąże się niski koszt połączeń międzynarodowych, dzięki czemu offshoring stał się opłacalny.

Druga, nie mniej istotna zmiana to intensywna komputeryzacja i związana z tym cyfryzacja większości usług. W efekcie informacje mogą być przesyłane bardzo daleko i bez znaczącej utraty jakości, przy niewielkich kosztach. Te zmiany sprawiają, że granice się zacierają i są coraz mniej ważne w wyborze lokalizacji dostawców. Porównajmy przykładowo nakład pracy przy rozliczaniu płac dziś i dwadzieścia lat temu. Należy wiedzieć, że w przeszłości przedsiębiorstwa przede wszystkim zajmowały się tym we własnym zakresie.

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku zaczęły powstawać firmy takie jak „Ceridian”, które oferowały klientom usługę rozliczania płac. Menedżerowie dostrzegli w tym duże oszczędności. Wkrótce, w miarę rozwoju Internetu, powstały portale, dzięki którym pracownicy sami mogli zarządzać swoimi składkami i dodatkami do wynagrodzeń. Praca papierkowa ustąpiła na rzecz digitalizacji. Wraz ze wzrostem zaawansowania infrastruktury telekomunikacyjnej i protokołów bezpieczeństwa informacji przesyłania danych, usługi rozliczania płac były coraz częściej zlecane z odległych państw. W obecnym czasie nikt się nie dziwi, że wynagrodzenia pracowników z Wielkiej Brytanii lub USA rozliczają biura znajdujące się w Indiach czy na Filipinach.

Warto też wiedzieć, że jednym z czynników upowszechniania się globalnego outsourcingu jest rosnąca pula wykształconych pracowników poza krajami wysoko rozwiniętymi. W państwach rozwijających się nie brakuje chętnych do pracy specjalistów z tytułami magistrów i doktorów w różnych dziedzinach. Po za tym ciągle przybywa tam nowej infrastruktury. Biurowce w Chinach i Indiach są często znaczne nowocześniejsze niż te w krajach wysoko rozwiniętych.

Kolejny istotny czynnik to rozwój technologii, które umożliwiają lepszą komunikację i współpracę. Mamy w ostatnich latach wiele urządzeń, za pomocą których możemy się porozumiewać z partnerami biznesowymi na całym świecie. E-maile, telefony komórkowe, wideokonferencje, konferencje inter- i intranetowe oraz komunikatory internetowe to tylko nieliczne z nich. Koszty ich użytkowania znacząco się obniżyły, a niekiedy są nawet dostępne bezpłatnie. Microsoft, AOL i inne firmy oferują bezpłatne komunikatory internetowe, za pomocą których możemy przekazywać wiadomości głosowe i tekstowe, wysyłać obrazy oraz udostępniać dokumenty.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment