Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jak zmienić ubezpieczenie zdrowotne po narodzinach dziecka?

Posiadanie ubezpieczenia jest niezbędne zarówno dla jednej osoby, jak i dla rodziny. Potrzeba gwarancji zdrowotnych nie jest taka sama, gdy stajesz się rodzicem. Często konieczna jest zmiana ubezpieczenia zdrowotnego po narodzinach dziecka.

Przepisy dotyczące rozwiązania umowy o wzajemnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

W przypadku przystąpienia do systemu wzajemnego ubezpieczenia zdrowotnego uzupełniającego ubezpieczenie społeczne, należy podpisać umowę. Okres obowiązywania umowy wzajemnego ubezpieczenia zdrowotnego wynosi jeden rok z milczącym przedłużeniem. Oznacza to, że po podpisaniu umowy masz prawo do jej rozwiązania tylko w dniu jej rocznicy, z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy w ciągu roku jest jednak możliwe pod pewnymi warunkami. Obejmuje to zmianę sytuacji osobistej lub zawodowej abonenta. Stąd możliwość zmiany towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych po przybyciu dziecka. Jest to jeden z powodów, które pozwalają na odstąpienie od umowy bez konieczności płacenia pozostałej części składki do końca roku.

Po co zmieniać zakład ubezpieczeń zdrowotnych po urodzeniu dziecka?

Po przybyciu dziecka, wydatki na opiekę zdrowotną rosną. Rzeczywiście, musisz sfinansować obowiązkowe badania lekarskie dziecka. A jeśli są problemy zdrowotne, trzeba też zapłacić za niezbędną opiekę.

Inną zaletą w odpowiedniej kasie chorych jest to, że otrzymają Państwo również świadczenia takie jak składka na urodzenie. Również towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych może być korzystniejsze niż inne po urodzeniu dziecka. Dlatego przed dokonaniem wyboru należy porównać kilka towarzystw wzajemnych ubezpieczeń zdrowotnych. Dbaj o to, aby wybrać ekonomiczne, wzajemne ubezpieczenie zdrowotne, które dobrze zrekompensuje opiekę nieobjętą ubezpieczeniem społecznym.

Kroki, które należy podjąć w celu zmiany towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.

Konieczne jest wykonanie pewnych kroków w celu rozwiązania obecnej umowy, aby ją zmienić po urodzeniu dziecka. Ponieważ rozwiążesz umowę przed jej wygaśnięciem, musisz to zrobić wcześniej. Jeśli istnieje okres wypowiedzenia, którego należy przestrzegać, należy na tej podstawie przesłać wniosek. Twoja prośba o rozwiązanie umowy musi zawierać dowód narodzin dziecka. Konieczne może być przesłanie kopii aktu urodzenia dziecka. Wniosek o rozwiązanie umowy musi zostać przesłany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W liście muszą być również zawarte wszystkie informacje o Tobie, numer umowy i towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych.

Można zrezygnować z wzajemnego ubezpieczenia zdrowotnego przed zapisaniem się do innego. W tym przypadku należy ocenić czas, jaki upłynął od zakończenia bieżącej umowy do rozpoczęcia umowy z nowym towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment