Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Terapia dla osoby współuzależnionej – objawy i terapia

Alkoholizm może dotknąć jednego członka rodziny, ale może też dotknąć każdego, kto pozostaje z tą osobą w bliskich relacjach. Zespół współuzależnienia jest częstym stanem, w którym rozwija się współmałżonek. Nie oznacza to, że powinniście pić razem lub wspierać się nawzajem w uzależnieniu. Mimo że osoba współuzależniona może nie spożywać alkoholu, będzie przejawiać określone zachowania (reakcje adaptacyjne). Jak można rozpoznać współuzależnienie?

Osoba współuzależniona – oznaki

W związku małżeńskim współuzależnienie może rozwinąć się i dotknąć jednego z małżonków. Zespół współuzależnienia nie dotyczy dzieci. Każdy członek rodziny inaczej dostosowuje się do sytuacji. Zespół współuzależnienia może rozwinąć się u partnera, natomiast zespół DDA może rozwinąć się u dzieci, które wychowują się w rodzinie z problemem alkoholowym.

Członkowie rodziny, którzy żyją z osobą uzależnioną, przystosowują się do destrukcyjnych zachowań alkoholika i w końcu sami zaczynają zachowywać się podobnie. Oto kilka innych przykładów:

 • Ukrywają swój problem alkoholowy przed rodziną.
 • Szukają wymówek i usprawiedliwień dla uzależnienia i zachowania partnera-alkoholika (np. stresująca praca, kryzys gospodarczy w kraju itp,)
 • Obwinianie partnera za jego uzależnienie.
 • Manipulacja rodziny przez alkoholika sprawia, że współuzależniony staje się bezbronny.
 • Weź odpowiedzialność za działania osoby uzależnionej.
 • Przejmij kontrolę nad swoim piciem. Wylej alkohol lub wylej go na osobę uzależnioną, aby ją uspokoić lub uniknąć agresji ze strony alkoholika.
 • Przejmujesz obowiązki domowe za osobę uzależnioną lub wsparcie finansowe dla rodziny.

Leki na alkoholizm – czy istnieją? Czytaj więcej na https://alkoholizmbochnia.pl/blog/gzsr/leki-na-alkoholizm-czy-istnieja.html

Współuzależnienie – charakterystyka

Współuzależnienie nie jest stanem, ale wzorem nieprzystosowania do sytuacji rodzinnej. Może być spowodowane życiem z alkoholikiem lub innym narkomanem i pozostawaniem w bliskich związkach. Nieczęsto zdarza się, że osoby współuzależnione pozostają w bliskich związkach z alkoholikami. Jest to bardzo indywidualna decyzja, która zależy od wielu czynników.

Syndrom współuzależnienia może być trudny do zauważenia przez osoby trzecie, a jeszcze trudniejszy do zignorowania przez osobę nim dotkniętą. Ważne jest, aby rozpoznać współuzależnienie i podjąć niezbędne kroki w kierunku terapii.

Jak rozpoznać współuzależnienie u danej osoby?

 • Jest w ciągłym stresie,
 • Ma trudności z koncentracją na pracy lub innych obowiązkach.
 • Nie jest w stanie skoncentrować się na osobie, która jest uzależniona.
 • Powszechne jest niskie poczucie własnej wartości i niska samoocena.
 • Cierpi na stany lękowe, depresję i zaburzenia snu.
 • Odmawia nawiązywania przyjaźni lub kontaktów społecznych.
 • Odczuwa objawy psychosomatyczne, takie jak bóle głowy, brzucha, osłabienie lub inne.
 • Zaczyna używać środków uspokajających, nasennych lub substancji uzależniających (alkohol, papierosy, narkotyki itp.).
 • Ma trudności ze zrozumieniem swoich uczuć i potrzeb.

Osoby współuzależnione potrzebują terapii

Terapia współuzależnienia to system wsparcia dla osób dotkniętych zespołem współuzależnienia. Podczas terapii dla osób współuzależnionych lekarz wyjaśnia mechanizmy uzależnienia i współuzależnienia w rodzinie, uczy, jak radzić sobie z zaistniałymi okolicznościami i udziela rad, jak poprawić warunki domowe.

Terapia ta stanowi odrębne leczenie i może być stosowana w połączeniu z terapią dla alkoholików. Proces terapii może być rozpoczęty przez współuzależnionych, niezależnie od tego, czy osoba uzależniona zdecydowała się na leczenie alkoholizmu.

Możliwa jest również terapia rodzinna, jeśli rodzina zdecydowała się na wspólne leczenie osoby uzależnionej i współuzależnionej. Problem nie zniknie sam z siebie. Terapia jest konieczna, aby alkoholik mógł uwolnić się od syndromu współuzależnienia, a jego rodzina mogła wyzdrowieć.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment