Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Znaczenie szalunków we współczesnej branży budowlanej

Podstawową rolą szalunków jest utrzymanie i zatrzymanie świeżego betonu do czasu jego stwardnienia i nadanie mu pożądanego kształtu.

Szalunek jest podstawowym narzędziem do budowy konstrukcji betonowych. Musi nadać ostateczny kształt betonowi z zachowaniem tolerancji wykonania. W ostatnich latach bardzo ewoluował, aby lepiej dostosować się do coraz bardziej złożonych i zróżnicowanych potrzeb, specyfiki placów budowy oraz różnorodności wymagań technicznych i architektonicznych. Musi wytrzymywać obciążenia wywołane ciężarem własnym betonu podczas jego zalewania i kontrolować odkształcenia (np. Przestrzeganie strzałek posadzek). Musi umożliwiać wykonywanie operacji układania zbrojenia i wibrowania betonu.

Na budowie narzędziami używanymi do formowania betonu są szalunki. W przypadku konstrukcji pionowych, takich jak ściany pionowe i formy zwane żaluzjami dały początek wyrażeniu „beton szalunkowy”, które odnosi się do betonu wlewanego do okiennic.
Deskowanie określa firma wykonawcza. Zaprojektowano je tak, aby spełniało cykle obrotowe określone przez dział metodyczny firmy, integrując wiele wymagań: wielkość szalunku, lokalizację połączeń betonowych, zasadę podparcia.

Różne rodzaje szalunków

Szalunki drewniane

Drewno jako materiał dobrze nadający się do cięcia jest jednym z pierwszych materiałów wykorzystywanych do produkcji szalunków. Ze względu na swoją fakturę i możliwości montażu szalunki drewniane mają wiele zalet w przypadku betonu strukturalnego widocznego oraz konstrukcji o złożonych i niepowtarzalnych kształtach.
Deski użyte do szalunku muszą być wystarczająco grube, aby uniknąć wypaczenia (27 do 40 mm), wykonane z gatunków drewna bez garbników, suche i stabilizowane. Do niektórych robót wykorzystuje się drewno przeszlifowane, strugane lub obrobione. Szalunek drewniany pozwala na wykonanie robót o wysokiej jakości i zróżnicowanej fakturze.

Ze względu na zmiany charakterystyki drewna liczba ponownego wykorzystania szalunków drewnianych jest ograniczona. W przypadku dużych i płaskich powierzchni szalunek można wykonać z płyt ze sklejki. Ale może być również stosowany do małych elementów o złożonym kształcie, ze względu na łatwość cięcia.

Do wielu powtórnych zastosowań stosujemy głównie panele z wodoodpornej sklejki morskiej o grubości od 16 do 19 mm, których powierzchnię można bakelizować, aby jeszcze bardziej zwiększyć jej żywotność.

Szalunki metalowe

W ostatnich czasach w budownictwie bardzo dużą popularnością cieszą się szalunki metalowe. Umożliwiają one racjonalizację wykorzystania betonu i pomagają zwiększyć produktywność na placu budowy. Ich możliwości ponownego wykorzystania jest odczuwalna w przypadku elementów o charakterze powtarzalnym, takich jak pionowe ściany, podłogi i słupki. Zastosowanie usztywnień pozwala na realizację elementów o dużych powierzchniach.

Szalunki wykonane z materiałów syntetycznych

Do wykonania poszycia szalunku stosowane są głównie materiały syntetyczne, które zapewniają dobrą jakość okładziny i są łatwe w demontażu. Ten rodzaj szalunku jest przydatny do uzyskiwania różnych reliefów przy użyciu matryc z pcv lub polietylenu lub matryc rzeźbionych w styropianie.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment